Gregori  is  'n  derde  offisier  aan  boord  die PACIFIC  ANGEL*.  In geradbraakte Engels knoop hy met Danie 'n geselsie aan as hy die Russiese Bybels herken wat in die eetsaal uitgepak is.

'Ek  is  nie 'n  gelowige  nie',  spoeg  hy  dit  uit  soos  'n  slegte  smaak in  die  mond. Hy sê  dit  amper  asof  hy 'n  oorwinning  behaal  het. In sy heel beste, maar erg lendelam Engels hou hy die kerk se geskiedenis en kommunisme voor as redes vir sy opstand.

Met geduld en deernis verken Danie Gregori se veglustige stelling. Hy vra na hoe Gregori die Bybel herken het in 'n poging om beter te verstaan wat die vlam van geloof in Gregori se lewe geblus het. Gregori vertel dat daar heelwat kerke is in die stad waar hy woon. Hy ken baie Christene in sy tuisdorp. Dit alles sê hy terloops, asof dit hom min skeel.

Maar dan, net vir 'n oomblik, aarsel hy voor hy vertel dat sy ouma 'n Christen is. En in hierdie woorde is daar skielik minder veglus en meer deernis. In sy praat oor sy ouma, in die bewondering wat hy vir haar koester en in sy nou sagter lyftaal, is dit duidelik dat sy na aan Gregori  se  hart  is.  Daar  is 'n  diep  bewondering  vir sy Christen-ouma en hoe sy  haar  lewe  leef.  Maar  in hoe  hy  oor  haar  praat  is daar ook 'n hunkering, 'n smagting om daardie vuur wat in haar brand ook in sy lewe  te  laat  brand. 

Om  ook te drink van die Lewende Water wat so sigbaar in haar lewe is. En dan so onverwags soos reën as die son skyn, kom die vraag by Danie op: Is sy sogenaamde  oorwinning oor geloof nie dalk sy grootste  verlies  nie?  Kan  dit  wees  dat  sy  soeke  juis  is  na  dit  wat  hy prysgegee het?

Nou draai die gesprek by hierdie ewige soeke, die ewige swerf in die woestyn.

Danie  en  Gregori  se  totsiens  is anders  as  hul  groet.  Die  groet  is sonder  angel  en sonder  aanklag. Dis  nie  dat Gregori tot  geloof gekom het nie, maar eerder dat 'n saadjie wat reeds in hom geplant was, weer water gekry het. Met die wegstap draai hy vir oulaas na Danie om dankie te sê vir die Russiese Bybel wat hy onder sy arm dra.