Al rede vir sy hiér wees is dat hy met alles in hom vir sy ouers en twee jonger susters wil sorg.  Hy is hulle uitkoms, die sleutel tot 'n beter lewe losgewriemel uit die koue kloue van armoede.  Die feit dat hulle op hom hoop is die dryfveer wat hom daagliks en snags laat opstaan as sy wekker dringend skree dat sy skof nou gaan begin.

Sy is so klein en fyn, maar dapper en vasberade.  Haar naam is Monica en sy is die enigste vrou op haar skip.  Twintig jaar jonk, in 'n mannewêreld.

‘Victor’ stel hy homself voor.  Hy is die eerste offisier op die EUROPEAN EAGLE.  Net uit die manier waarop hy groet kan Nico aflei dat hierdie man vol is - dit is nie meer hy wat lewe nie, maar Christus in hom.  

Dis nie aldag dat daar een van die topbestuur van ‘n skeepsmaatskappy voor ons Evangeliebedienaar sit nie.  Hy is verslae. Stom.

Die kadet was drie maande aan boord, vertel hy moeisaam. Soggens opgestaan, sy werk gedoen, gaan slaap, weer opgestaan vir sy skof.  Nie veel gepraat nie, net gedoen wat hy moes doen.

Die deure van al wat ‘n skip is blyk vandag op grendel te wees.  Waar Danie kom, is die traplere óf reeds opgetrek, óf seemanne is té besig om hom te sien.   

By een skip maak Danie dit wel tot op die dek, maar hier laat weet ‘n kwaai stem oor ‘n krakerige radio dat nou nie ‘n goeie tyd is nie.  Hy blaas teleurgesteld die aftog.